Thông Tin Liên Hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP Q
Địa chỉ: 45 đường 34, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 028 39 300 400
Fax: 028 36 366 966

Địa chỉ

45 Đường 34, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

Liên hệ

0903 807 378
Công Ty TNHH Công Nghiệp Q


Địa chỉ: 45 đường 34, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: (028) 39 300 400

Fax: (028) 36 366 966

Di Động: 0903 807 378

Mail: quan.nh@qindustries.com.vn